Home

Wij maken samen met jou een plan om iets aan je problemen te doen.

 Leo Bathoorn, ThuisBest

Wat is ThuisBest?

Het zorgtraject ThuisBest

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is uithuisplaatsing niet te voorkomen. Uitgangspunt is om deze periode zo kort mogelijk te houden. Het effectieve zorgtraject ThuisBest combineert ambulante multisysteembehandeling met een kortdurende uithuisplaatsing. Dankzij ThuisBest krijgt de jongere weer positieve toekomstperspectieven en komt het gezin opnieuw in haar kracht.

ThuisBest is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag van henzelf en/of hun omgeving. Zowel op straat, school en in het gezin. De jongere moet een machtiging gesloten jeugdzorg hebben. ThuisBest is voor jongeren van alle intelligentieniveaus.

Kortdurend uit huis

Kortdurend = 6 – 8 weken. Deze periode geeft ouders en kind wat rust en afstand om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

 MST-therapie voor het gezin

De bewezen behandeling Multi Systeem Therapie start direct. Dat betekent dat terwijl de jongere in de gesloten jeugdzorg instelling zit, de behandeling al loopt. Op dat moment gaat de behandelaar met name aan de slag het netwerk om de jongere heen. Zodra de jongere naar huis gaat, loopt de behandeling door.

Onderzoeksresultaten tot 2017

73 % van de jongeren woont weer thuis. Behandelduur met 63 % verkort. Lees hier onze nieuwsbrief met de verdere resultaten. ThuisBest-nieuwsbrief-dec2017

Zelden heb ik een dergelijk resultaat gezien in zo’n complexe casus.

 Richard Clijsen, jeugdbeschermer

Ervaringen van ouders en jongeren

‘Weer vertrouwen in de toekomst’

Lian van de Pol is de moeder van Niels (13). Ze vertelt: ‘Het is natuurlijk niet niks als je kind door de rechter in een gesloten jeugdzorginstelling wordt geplaatst maar hij was dankzij ThuisBest vrij snel weer thuis. Inmiddels gaat Niels weer naar zijn oude school. Dat heeft wel wat voeten in aarde gehad want hij had het goed verbruid daar. We zijn met school, MST en Almata rond de tafel gaan zitten om te bedenken wat goed zou zijn voor Niels.’ 

Lian vertelt dat ze met Hettie van MST al haar problemen heeft kunnen bespreken. ‘De gesprekken met haar hebben me sterker gemaakt als moeder.’ Niels knikt: ‘Ze is veranderd. Ja is ja en nee is nee. Dat vind ik fijn want dat is duidelijk.’ Lian vult hem aan: ‘Ik kan Hettie altijd bellen en Almata blijft Niels volgen. Hij gaat binnenkort ook vrijwilligerswerk doen op de kinderboerderij. Ik ben trots op hem. We hebben weer vertrouwen in de toekomst.’

Ervaringen van verwijzers

‘Zowel ouders als professionals verbaasd over de enorme groei in korte tijd’

Kirsten Philipse, medewerker Sociaal Team Dongen

‘Nadat ik een meisje van 15 jaar op advies van het expertiseteam via een machtiging gesloten plaatsing bij Almata ThuisBest heb weten te plaatsen zag ik al binnen enkele weken een enorm verschil in gedrag. Zowel ouders als het netwerk maar ook reeds eerder betrokken professionals waren verbaasd over de enorme groei die dit meisje in zo’n korte tijd had gemaakt. Echter, los van de groei die zíj maakte zijn ook haar ouders zéér intensief aan het werk gezet. Hoewel er door de rechtbank een machtiging voor 6 maanden was uitgesproken kon dit meisje na 8 weken op proefverlof naar huis en kon na totaal 12 weken de machtiging worden omgezet naar een voorwaardelijke machtiging. Oorzaak van dit snelle effect/succes?

  • Ontlasting van de zware zorg waar ouders al jaren mee worstelde (ivm forse gedragsproblemen waar het gehele gezin onder leed)
  • Intensieve MST waardoor ouders ánders naar zichzelf leerden kijken en op een ándere manier met het gedrag van hun dochter om hebben leren gaan.
  • Intensieve gedragsregulatie binnen de groep voor het meisje.

Het enorme voordeel van déze werkwijze is dat ouders de boodschap aan hun dochter geven: Juist omdat wij zoveel van jou houden willen we zorgen dat het beter gaat in ons gezin. Wij wíllen niet dat jij (definitief) uit huis gaat, maar wij willen juist dat je weer terug naar huis komt. Maar vóórdat je terug naar huis komt moet er wél wat veranderen. Jij én wij zullen aan het werk moeten.

Ik ben nog steeds verbaasd over deze snelle positieve ontwikkeling. Echter aangezien er wezenlijk zaken zijn aangepakt verwacht ik dat ouders in de toekomst mogelijk zelfs met alleen ondersteuning vanuit hun natuurlijk netwerk verder kunnen. Ik verwacht dat zij daarbij dus mogelijk niet eens meer terug hoeven te vallen op ambulante begeleiding/behandeling.

 

Voordelen van deze behandeling

Lagere kosten

De kosten van een ThuisBest-traject zijn 40 tot 50 % goedkoper doordat de verblijfsduur binnen gesloten jeugdzorg tot een minimum wordt beperkt.

Snel weer naar huis

ThuisBest is er op gericht dat de jongere zo snel mogelijk weer naar huis kan. De behandeling wordt thuis voortgezet en als de situatie daarom vraagt is een time-out naar gesloten behandeling altijd mogelijk. De jongere kan zijn school snel weer oppakken.

Meer voordelen

De consequente trajectbegeleiding zorgt ervoor dat er een vloeiende overgang is tussen gesloten verblijf en terugkeer naar huis.

Daarnaast is ThuisBest voor iedereen toegankelijk omdat het niveau wordt aangepast aan de mogelijkheden van de jongere en de opvoeders.

 

Nieuws

Zorgen voor de jeugd
Derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

ThuisBest wordt in het rapport genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld.  ‘Een resultaat om trots op te zijn en waar vanaf 2012 aan is gewerkt door de zorgaanbieders Almata, de Viersprong en Prisma. Een resultaat dat ook helemaal past bij de gewenste vernieuwingen in de jeugdhulp, maar niet past in de aanbestedingshokjes van de gemeenten.’

Link naar rapport.  ThuisBest op pagina 43.

 

Nederlands Jeugdinstituut

Op de website van het NJI is een uitgebreide beschrijving te lezen van ThuisBest.
‘ThuisBest is gericht op gezinnen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere MST-aanbod omdat de situatie thuis zo dreigend is dat een machtiging gesloten jeugdhulp en een uithuisplaatsing onvermijdelijk zijn.’

Lees verder:  website NJI

 

Informatie projectleider MST-ID en ThuisBest

Sinds half juni is Marina Boonstoppel aangesteld als projectleider MST-ID (Intellectual Disability) en ThuisBest. Deze vormen van MST zijn in ontwikkeling in Nederland. De ontwikkeling van deze producten wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van vier organisaties (het Consortium). Het Consortium bestaat uit de Viersprong, Prisma, SJSJ-Almata en Koraal. Voor vragen of opmerkingen over de projecten kunnen jullie bij Marina terecht. Ze is bereikbaar via marina.boonstoppel@deviersprong.nl of 06 51492602.

 

 

 

Aanmelden of meer informatie vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op. (ook voor juridische vragen)

Naam:

Telefoonnummer:

Email:

Vul hier uw aanmelding of vragen in: